TRAINING02

Last updated: 2020-07-02  |  439 View  |  ACTIVITIES

บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่พาร์ท แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด เข้าร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม วิชาการยิงปืนสั่งกึ่งอัตโนมัติ ในหัวข้อ “กฏแห่งความปลอดภัยในการใช้ปืน” เพื่อเพิ่มเติมความรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com